Editie 2012

Workshops

Me and the team

ORMIT is een onderneming die een uniek Management Traineeship aanbiedt aan jonge professionals (met 0 tot 3 jaar werkervaring). De focus ligt integraal op het ontwikkelen van management competenties, waar on-the-job ervaring centraal staat en met de bedoeling om te groeien tot de manager van morgen.

Naast verschillende projecten in verscheidene sectoren, krijgen onze professionals (trainees) continue training en coaching – twee essentiële hoekstenen in ons programma. ORMIT legt voortdurend de nadruk op persoonlijke ontwikkeling, als individu maar ook als persoon binnen een team.

Via het Young potential weekend, willen we jullie de kans geven om onze core business te beleven, met name het ontwikkelen van management competenties. Het lijkt ons interessant om jullie een workshop te geven rond ’Me and the Team’, een opportuniteit om niet alleen elkaar beter te leren kennen, maar ook om jezelf en je samenwerking binnen de groep eens onder de loep te nemen.

Willen jullie dus ontdekken hoe jullie als team functioneren, dan is deze ORMIT workshop dé kans bij uitstek! Ongetwijfeld zullen jullie deze unieke ervaring als groep ook mee kunnen nemen in jullie latere ontwikkeling!

Voor meer inlichtingen, surf naar http://www.ormit.be of aarzel niet om ons persoonlijk te contacteren


Salaris-onderhandeling

Werknemers haten de salarisdiscussie. WAAROM?

Maak voor jezelf praten over je salaris even comfortabel als onderhandelen over de prijs van de zilveren theepot in de souks van Marakkech.
Een interactieve workshop met real case oefeningen leren je de knepen van het vak.

Uit deze interactieve workshop haal je :
Hoe het proces van salaris onderhandelingen verloopt.
Wanneer over salaris te praten en hoe.
Wat er in het remuneratie comité achter de schermen gebeurt.
Hoe om te gaan met dooddoeners antwoorden van je baas.
De interpersoonlijke effecten van je emoties op je eigen en andermans gedrag.
20 tips en tricks om sterker de onderhandeling in en uit te gaan.

De workshop wordt begeleid door Inge Huygen en Ingrid Ghys van Liv’it. Liv’it is een carrière- en organisatorische ontwikkeling organisatie. Zij werken met individuen en teams teneinde zowel het organisatorisch  als het  menselijk potentieel te optimaliseren. De dienstverlening bestaat uit persoonlijke effectiviteitscoaching, stressmanagement, assesment, loopbaanbegeleiding, jobsearch en outplacement. Het Liv’it individueel cliënteel bestaat voor 70% uit ingenieurs en leidinggevende technische profielen. Door hun kennis van de complexe werk- en leefwereld van ingenieurs zijn ze voor hen een ‘vertrouwde referentie’ geworden.

http://www.livit.be


Time-management en delegeren

9 stappenplan, 7 wetten...

Tijdens onze vaak overvolle agenda’s is het niet steeds makkelijk om belangrijke van dringende zaken te scheiden en waar nodig de juiste prioriteiten te leggen. Taken door anderen laten uitvoeren is een kunst, goed delegeren gebeurt best via een “9 stappenplan”. Wie daartegen zondigt zal vaak het gevoel hebben “had ik het maar beter zelf gedaan” maar een goed leider evolueert niet tot een lijder als hij/zij zich houdt aan “de 7 wetten” die tijdens de training aan bod komen. Verder zullen we ook een beter zicht krijgen op principes van “input-outputmanagement” en “besluitvormingsmethoden”.

De workshop wordt begeleid door Rik Moons. Hij heeft 25 jaar ervaring in de farma-industrie, is zaakvoorder van MoonsManagement bvba en heeft lesopdrachten communicatie aan de faculteiten farmacie te Gent en Leuven. Als EMS-prof is hij ook verbonden aan de HUB Hogeschool en Universiteit Brussel (EHSAL) waar hij managementvaardigheden en leiderschapsstijlen doceert. Zijn pragmatische en humoristische aanpak maakt hem tot een boeiend trainer.

http://www.moonsmanagement.be


Job fit

Of hoe “de aard van het beestje” de professionele carriére een boost kan geven.

De Insel typologie in combinatie met de Persoonlijke Profiel Analyse van Thomas International, toont de weg naar een job die naast professionele ontplooiing ook de menselijke ontplooiing voorop plaatst.

De Insel typologie onderscheidt 4 + 1 types
De concept ingenieur
De project ingenieur
De hands-on ingenieurs
De sales ingenieur
De ingenieur manager

De PPA of DISC analyse van Thomas International meet 4 factoren
Dominantie
Invloed
Stabiliteit
Conformiteit

Wil je meer leren over deze typologiëen en DISC en jouw “aard van het beestje” bewuster herkennen ?Teken dan in op deze interactieve workshop! De workshop wordt gegeven door Viviane Deleu, sales manager bij Insel.

http://www.insel.be


Company fit

Of hoe een bedrijfscultuur kan aantrekken of afstoten.

Wat is “bedrijfscultuur""?
Definitie
Het ontstaan ervan
Hoe het groeit
Het gevaar van “subculturen”

De verschillende types “bedrijfscultuur”:
De machtscultuur
De rolcultuur
De persoonscultuur
Coca-cola versus Pepsi

Het belang van bedrijfscultuur op het socialisatieproces.

Wil je meer leren over de verschillende soorten bedrijfscultuur en het belang ervan voor uzelf en uw carrière ? Teken dan in op deze interactieve workshop! De workshop wordt gegeven door Viviane Deleu, sales manager bij Insel.

http://www.insel.be


Persoonlijkheidstesten en valkuilen bij een assessment

De workshop omvat 2 thema's :

Persoonlijkheidstesten, toegevoegde waarde voor de sollicitant - spreker : Trees Devriendt, regional director Hays
een presentatie van de persoonlijkheidstesten die Hays inzet bij het selecteren van kandidaten
F2F persoonlijke bespreking van de testresultaten (persoonlijkheidstest)

Assessmentcenter : valkuilen - spreker : Cindy Van den Hoecke, consultant , Recruiting experts in Engineering & Technologie
definitie en kadering
groepsoefening valkuilen

Daarnaast krijgen alle deelnemers aan het Young Potential Weekend de kans om hun persoonlijkheid beter te leren kennen dankzij onze partner Hays.
Kort na je inschrijving ontvang je een persoonlijke link naar een specifieke persoonlijkheidsvragenlijst. Indien je deze vragenlijst invult voor 25 April kan je tijdens het weekend feedback krijgen van één van de consultants van Hays.
Deelnemers aan deze workshop zullen hun antwoorden zeker in detail bestuderen.

http://www.hays.be


Leadership

Laat u niet vertellen dat u niet kunt leiden. Iedereen heeft een eigen best fit leiderschapsstijl en het komt erop aan deze te ontdekken en ten volle te benutten.

Je gedrag bepaalt of je leidend bent. Menselijk gedrag is gebaseerd op wie je denkt te moeten zijn. Het wordt bepaald door je conditionering, overtuiging en denkpatronen en is voor 90% onbewust gevormd.

Uit deze interactieve workshop haal je :
Hoe je bewust kan zijn van je gedrag in de omgeving.
De verschillende leiderschapsstijlen en jouw voorkeur leiderschapsstijl.
Situationeel leiderschap: Model Hersey and Blanchard.
Weten wanneer u welke rol en leiderschapstijl kan aanwenden.
Afstemmen van uw leiderschapsstijl met de organisatiedoelstellingen.
Coachen op resultaat en groei: het GROW model.

De workshop wordt begeleid door Inge Huygen en Ingrid Ghys van Liv’it. Liv’it is een carrière- en organisatorische ontwikkeling organisatie. Zij werken met individuen en teams teneinde zowel het organisatorisch  als het  menselijk potentieel te optimaliseren. De dienstverlening bestaat uit persoonlijke effectiviteitscoaching, stressmanagement, assesment, loopbaanbegeleiding, jobsearch en outplacement. Het Liv’it individueel cliënteel bestaat voor 70% uit ingenieurs en leidinggevende technische profielen. Door hun kennis van de complexe werk- en leefwereld van ingenieurs zijn ze voor hen een ‘vertrouwde referentie’ geworden.

http://www.livit.be


Complex-project sales techniques and the need for cross-disciplinary methods

The theme IBM will bring, is from our cross-disciplinary teams' functioning, involving both technical (with a scientific, ICT and/or engineering background typically) and commercial people who are tasked with convincing 'buying centers' within our clients' organizations that in many cases are also formed in the same mixed mode. This convincing method requires a set of skills, practices and tactics that only gradually and recently have started to receive the research attention of our business schools.
The workshop will be on 'complex-project sales techniques' including examples of how the techniques portfolio should be adapted cleverly by the seller.
We believe it will provide the participants a good first-experience and an eye-opening 3-hours

www.ibm.be


Smart reading

SmartReading® is meer dan snellezen alleen. Het doel van deze kennismaking in de vorm van een workshop, gegeven door Steve De Weert van Global Edutainment, is niet alleen sneller lezen, maar ook beter onthouden, creatiever denken en (nog) meer plezier krijgen in het lezen. SmartReading® is een leesmethode die de logica van de linkerhersenhelft efficiënt combineert met het beeldend vermogen van de rechterhersenhelft. Daardoor is het mogelijk om in plaats van 250 woorden makkelijk 1000 tot 2500 woorden per minuut te lezen.
Volgende items komen aan bod: de werking van het brein, leesovertuigingen en andere leesremmers, plus enkele technieken die supersnel lezen mogelijk maken.

www.gedu.be


Social networking

Deze workshop gaat over sociale media, waar de focus zal liggen op het professioneel gebruiken van deze media door jonge ingenieurs.

Bruno Peeters is professioneel betrokken bij sociale media en heeft onlangs tesamen met Vincent Van Quickenborne een boek over Twitter geschreven."
"het SIMPLY SPECIAL concept

Deze workshop richt zich op persoonlijke leiderschapsontwikkeling aan de hand van de mythische Reis van de Held toegelicht aan de hand van inspirerende scènes uit topfilms. De deelnemers krijgen eenvoudig inzicht in de basisstructuur van leiderschapsontwikkeling en de toepassing daarvan in praktijk situaties. Ze kunnen hun eigen ervaringen herleiden tot de principes van het model. Daarmee krijgen ze inzicht in het eigen handelen en de impact daarvan op de omgeving en vice versa. De spreker is Marc Van den Hoop van Simply Special

www.simplyspecial.nl


Help ik verzuip in mijn e-mail

Dit programma is gestoeld op tijdswinst, procesmatig werken en meer controle over je eigen werkplek.

Wim De Bruycker is zaakvoerder van Priority Makers bvba
www.prioritymakers.be


Social Event

Improvisatie

Improvisatie is een deel van ons dagelijks leven. Elke dag worden we geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen. Deze kunnen ludiek of serieuzer van aard zijn. Tijdens de workshop ‘improvisatie’ wordt u de kans geboden uw improvisatie-skills op een ontspannende manier te trainen. Hierbij wordt u bijgestaan door ervaren trainers van het impro-team ‘Preparee’.


Wereldhandelspel

Het wereldhandelsspel is ontwikkeld door het Institute of Social Studies te Den Haag. Het WHS is een nabootsing van de wereldeconomie waarin de vaak uitzichtloze financiële en economische positie van ontwikkelingslanden centraal staat.

Doel van het WHS is een bewustwording van de internationale handelsverhoudingen en de noodzaak hierin verandering te brengen.

Het management spel gaat over de wereldhandel van 12 landen. Deze landen worden vertegenwoordigd door de deelnemers. Er wordt in vier of vijf rondes (vergelijkbaar met 4 of 5 jaar) gehandeld. De deelnemers regeren de twaalf landen, doen er investeringen, beheren grondstoffen, drijven handel met elkaar, realiseren autonome economische groei, gaan leningen aan met de wereldbank of maken onderlingen afspraken en coalities om uiteindelijk een optimaal resultaat te bekomen. Ook werkloosheid, schaarste van grondstoffen en overproductie komen aan bod tijdens het spel.

Met behulp van een computerprogramma houdt de spelleiding bij welk land de meeste vooruitgang boekt op basis van de beschikbare resources van het land. Hoe loopt het af met de 'arme landen', kunnen zij ook winnen? Wat gebeurt er met de landen die uitsluitend olie produceren? Kan Europa wel aan de vraag naar consumptiegoederen voldoen of moet er geleend worden? Hebben landen met veel arbeidskrachten daar nu voordeel van of niet? Lonen de investeringen als de grondstoffen niet kunnen worden omgezet in eindproducten?

Terug naar "Vorige Edities"