Business game

Het Young Potential Weekend is toe aan zijn elfde editie en gaat de ambitieuze tour op met een professioneel uitgewerkte en competitieve Business Game te Brussel.

Met dit programma komt ie-net jongeren  integraal tegemoet aan de hedendaagse tendensen en spelen we in op de vraag van jonge ambitieuze ingenieurs en bedrijven naar softskills training en een uitbreiding van het professioneel netwerk. De business case loopt als rode draad doorheen het Young Potential Weekend.

Deze op maat gemaakte competitieve en technische case motiveert de deelnemers om analytisch te denken én prikkelt hen om hun softskills toe te passen en bij te schaven onder professionele begeleiding.

Deelnemers zullen onderverdeeld worden in verschillende groepen/bedrijven die elk hetzelfde mondiale probleem trachten op te lossen, rekening houdend met hun eigen belangen én deze van de andere groepen. Bij het oplossen van de case wordt rekening gehouden met verschillende randvoorwaarden en beperkte toegereikte middelen. Deelnemers worden geconfronteerd met wijzigende factoren en verschillende doelstellingen. De opdrachten die de deelnemers doen hebben een wisselende focus met het technisch aspect, deze omvat minimaal: samenwerking, onderhandelingstechnieken, presentatievormen (elevator pitch, uitgebreide presentatie, communicatie naar een niet-technisch publiek), etc.

Zonder de details van de Business Game prijs te geven, volgt hieronder een beknopt overzicht van de verschillende topics die aan bod zullen komen:

1.      Zelfkennis     
Via een beknopte survey en feedback door professionele experts leert elke deelnemer zijn eigen én andere communicatiestijlen kennen.
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en een essentiële start voor de Business Case.

2.      Ontwerpen:
Aan de hand van verscheidene parameters worden verchillende mogelijkheden uitgestippeld om de gestelde problemen op te lossen.
Een deel van deze informatie wordt niet direct meegedeeld maar kan enkel via communicatie- en luistervaardigheden verkregen worden.
Onderhandelen met andere groepen, bijkomende informatie vergaren, creatief denken en omgaan met de verscheidene parameters, samenwerken, ed. zijn de key-words.
Parameters zijn niet alleen van technische aard, doch worden uitgebreid met financiële, politieke en verscheidene andere aspecten.

3.      Onderhandelen:
De teams onderhandelen om samen naar een gemeenschappelijke oplossing te komen, middels al dan niet correcte technische, politieke, en een varia aan argumenten dienen de teams elkaar te overtuigen.

4.      Uitvoeren:
De projecten worden uitgewerkt van een gedetailleerd concept naar een afgewerkt en final offer.
Hier worden teamleiders aangeduid, takenpakketten bepaald en gaat de uitwerking van de technische case de finale rechte lijn in.

5.      Presenteren:
Na de uitwerking van het afgewerkt voorstel geeft elke groep een finale presentatie in de vorm van een elevator pitch.
Deze wordt beoordeeld door de teams zelf en een externe jury.